Spread the love

El mal d’esquena és un dels majors problemes de salut a nivell mundial. Aquest dolor a la zona lumbar s’inicia durant la infància i s’intensifica al llarg de l’adolescència i l’edat adulta, sent un problema important per a la salut pública en qualsevol etapa de la vida. Encara que l’evidència científica prèvia ha considerat l’exercici per a la prevenció del dolor lumbar com una eina efectiva a edats primerenques, altres estratègies, com les intervencions comportamentals, són escasses.

En aquest context, les escoles són un context favorable per a la intervenció en la prevenció i promoció de la salut de l’esquena. Tot i que el coneixement sobre les causes de el mal d’esquena, en si mateix, no és un indicador de canvi de comportament, s’ha demostrat que és necessari per iniciar el procés que pot conduir a un canvi positiu en aquesta malaltia.

Per tant, el present projecte, anomenat projecte PEPE, té com a objectiu estudiar els efectes d’una intervenció educativa postural de tres mesos sobre la salut de l’esquena en escolars. A més, aquest projecte té com a objectiu examinar l’efectivitat de la intervenció sobre els mestres. Un total de 400 nins de 10 a 12 anys i 10 escoles es distribuiran a l’atzar a un grup d’intervenció (N = 200 nins, N = 5 escoles) i un grup control (N = 200 nins, N = 10 escoles).

La intervenció consistirà en: (1) empoderar els mestres a través de formacions sobre la malaltia i com prevenir-la sobre la població escolar, (2) una unitat didàctica d’esquena saludable que serà aplicada a l’àrea d’Educació Física, (3) una campanya d’informació exposada al centre escolar (cartells, tríptics, web escolar, xarxes socials, etc. .). L’efectivitat de la intervenció s’avaluarà per mitjà de variables que inclouran el coneixement sobre la importància de la salut de l’esquena dels escolars. A més, s’estudiaran un conjunt de variables secundàries, com els hàbits posturals diaris, l’ús de la motxilla i la prevalença de dolor lumbar en els escolars i en els professors involucrats.

*El projecte d’investigació té l’aprovació del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears (Nº 130CER19).