ESCOLA I MESTRES

Spread the love

A través d’aquesta plana us facilitem tota la informació necessària perquè la comunitat educativa que participa en el projecte així com altres mestres i centres educatius interessats tingueu disponible tot el material i contingut que es desenvolupa arrel de la implementació del projecte. A continuació es pot veure adjunt un diagrama o es pot veure el cronograma que es seguirà en la intervenció PEPE.


Cronograma resum de tasques


Resum de tasques i cronograma pel centres educatius intervinguts

Resum de tasques i cronograma pel centres educatius control


Formació i recursos

Sessió formativa 1. Contextualització.

Sessió formativa 2. Anatomia i biomecànica.

Sessió formativa 3. Factors de risc.

Sessió formativa 4. Hàbits posturals.

Sessió formativa 5. Educació postural a l’EF.

Sessió formativa 6. Ús de la motxilla escolar.

Sessió formativa 7. Escoles promotores de salut.

Annex per la sessió 7.

Exercicis per a zona lumbar

Exercicis per a zona cervical

Trigger point

Material de divulgació

Presentació de l’estudi pels centres educatius intervinguts i control

Pòsters

Pòster en blanc

Tríptic

Descansos actius

Unitat didàctica