Spread the love

En aquest espai podreu trobar informació sobre els qüestionaris que empraren, així com totes aquella informació que sigui d’interès per vosaltres o els vostres fills.

Per la participació a l’estudi és necessari que el pares i/o tutors emplenin el qüestionari titulat “qüestionaris per les famílies” que inclou el consentiment informat. Us recordem que aquesta d’investigació té l’aprovació del Comitè d’Ètica de la Recerca (CER) de la Universitat de les Illes Balears (Nº 130CER19). Aquest consentiment informat així com totes les vostres dades compleixen el que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016.

Qüestionaris per a les famíliesQüestionaris pels nins/es
Català
Castellà
Català
Castellà

Us recordem que el qüestionari per a les famílies l’han de contestar els dos progenitors, dintre d’aquest qüestionari podreu trobar el consentiment informat per aprovar la participació del vostre fill o filla a l’estudi PEPE. Emplenar el qüestionari per a les famílies només us durà 5 minuts.